About SUN

  SUN הצהרת משימה של

  סאן היא רשת בינלאומית של מאמנים אישיים ומקצועיים המאמנים אנשים ומדריכים מאמנים ומטרתם לעורר השראה באנשים ללמוד כיצד להפיק באופן עקבי, תוצאות משמעותיות בכל תחומי החיים, תוך תחזוקה ושמירה על רווחה אישית 

חזון: כתוצאה מהשרות שאנו מספקים , יותר ויותר אנשים מבהירים לעצמם היכן הם ולהיכן הם רוצים להגיע ושולטים בטכניקות שמאפשרות להם לצעוד קדימה בעקביות אל עבר חלומותיהם ומטרותיהם תוך העלאת תחושת ההגשמה והסיפוק שלהם. אנו נוגעים בנשמה , במרחב קדוש, מתוך שלמות הרוח וקבלה של ניסים שמרחשים בחיינו

.השמש ( SUN ) הינה המטאפורה שלנו – כיון שהעבודה שלנו משלבת תנועה קדימה, מחזקת ומשתפת באורה ובבהירותה הלקוחות, התלמידים ואנו עצמנו

Ward Rarest of Rare

 Award Agency – Rarest of Rare